Werkt uw school al samen met het bedrijfsleven? Het lijkt namelijk alsof publiek-private samenwerkingen in het onderwijs de laatste paar jaar als paddenstoelen uit de grond schieten. Grow Campus, Smart Service Campus, Metalot, you name it. Waarom is dat zo, en wat heeft de leerling eraan?

Veel van de grote publiek-private campussen zijn gebouwd rond techniek en innovatie. Het is één van de manieren waarop bedrijfsleven en overheid proberen het aantal technisch geschoolden te vergroten. Volgens het vorig jaar vernieuwde Nationaal Techniekpact zijn er de afgelopen vijf jaar meer dan negentig van zulke samenwerkingen opgezet, alleen al in het beroepsonderwijs. Ruim veertig procent hiervan is betaald door bedrijven.

Opvallend is dat veel van deze campussen zijn gevestigd in voormalige industrieparken of kantoorgebouwen. Zo moet een oude zinkfabriek in Brabant Metalot worden, een innovatiecentrum voor de metaalindustrie. Het voormalige APG kantoor in Heerlen werd afgelopen najaar heropend als de Smart Services Campus, voor diensten op basis van ‘big data’.

Maar ook op een kleinere schaal werkt het bedrijfsleven samen met studenten. Het Limburgse Qeske maakte van leegstaande kantoorruimte werk- en ontmoetingsplekken voor zo’n 80 studenten en bedrijven. En steeds meer MBO-scholen laten studenten zelf bedrijfjes opzetten of werken intern samen met bestaande bedrijven.

Waarom lijken onderwijs en bedrijfsleven steeds meer samen te werken? Ten eerste roept het bedrijfsleven al jaren om meer technisch geschoold personeel.  Maar ook voor studenten zelf is er een belang om eerder in contact te komen met bedrijven, voor werkervaring en betere baanperspectieven. En meer studenten beginnen hun eigen eigen bedrijf: tussen 2012 en 2014 verdubbelde dat aantal volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Ook Edupower moedigt dit soort samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs aan. Zo voeren we ook dit jaar weer een grootschalige informatiecampagne over digitaal onderwijs. In vrijblijvende, gratis gesprekken verzamelen we kennis die we vervolgens kunnen weer met u kunnen delen. En tegelijkertijd ontstaan er op maat gemaakte oplossingen die uw onderwijs verbeteren.

Bent u nog niet gebeld door één van onze adviseurs? Neem dan alvast contact op met één van onze adviseurs.