Onze nieuwe verplaatsbare laptopzuil is speciaal ontwikkeld voor de Belgische scholen. Om te voldoen aan alle NBN veiligheidsnormen, zijn de wandcontactdozen en stekker uitgerust met een penaarde. Verder komen Belgische scholen natuurlijk dezelfde ICT uitdagingen tegen als die in Nederland. Daarom breidt Edupower haar informatiecampagne uit naar België, zodat scholen uit beide landen van elkaar kunnen leren.

De Vlaamse overheid doet al bijna tien jaar doorlopend onderzoek naar de integratie van ict in het onderwijs. Eind dit jaar begint het derde grootschalige onderzoek MICTIVO3. De vorige enquete in 2012 werd beantwoord door bijna vierduizend onderwijs professionals en bijna vijfduizend leerlingen. Het grote voordeel hiervan is dat dit de snelle veranderingen in ict op school in concrete cijfers uitdrukt.

Uit de vorige enquete bleek dat het gebruik van ICT op school toeneemt en de infrastructuur achterloopt. Dit ondanks omvangrijke investeringen in digitale schoolborden, laptops en beamers. Vaak moeten scholen geld bij elkaar schrapen uit hun algemene werkingsmiddelen. Eén van de belangrijkste aanbevelingen van MICTIVO2 was dan ook dat er meer overheidsgestuurde financiering moet komen voor ICT.

Daarnaast is de betrokkenheid van docenten belangrijk voor de effective inzet van ICT. Door hen in een vroeg stadium te laten meebeslissen over de aankoop van randapparatuur, gebruiken docenten ICT meer voor lessen en de voorbereiding hiervan. Laat uw docenten bijvoorbeeld eens een paar laptopzuilen uitproberen in een pilot. Het opstellen van een ICT-beleidsplan is namelijk niet genoeg volgens de onderzoekers: scholen moeten het gebruik van ICT actief stimuleren.

Of dat ook daadwerkelijk is gebeurd, zal uit MICTIVO3 moeten blijken. Uiterlijk in juni 2018 wordt de meting van volgend jaar gepubliceerd. Uit de onderzoekseisen bleek al dat er ook wordt gekeken naar nieuwe technologiën op Vlaamse scholen, waaronder: educatieve games, cloudtoepassingen, tablets en apps, digitale leerobjecten, e-boeken, sociale netwerken, e-portfolio, elektronische leeromgevingen en zelfs 3D-printers en robotica.

Wilt u weten wat uw onderwijsinstelling kan leren van uw collega’s in het buitenland? Maak dan een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.