Voor sommige landen zijn de vandaag gepubliceerde PISA-scores een verlaat Sinterklaas cadeautje. Anderen kijken jaloers naar de snel groeiende scores van Aziatische landen. Binnen Europa scoort traditionele koploper Finland prima, maar minder goed dan eerst. De Finnen kunnen vooral op ICT-gebied nog veel leren van de Esten.

De efficiënte inzet van ICT-middelen in het onderwijs is een randvoorwaarde voor goede schoolresultaten, aldus het jaarlijkse OECD rapport. Zo kunnen leerlingen later volop deelnemen in de digitale wereld, leren ze de benodigde vaardigheden voor de arbeidsmarkt en kunnen nieuwe leermethodes worden ingezet. Maar onderwijsinstellingen zetten ICT nog lang niet altijd goed in.

De Esten dus wel, hoe komt dat? Ten eerste omdat de onafhankelijkheid van de voormalige Sovjetrepubliek samenviel met de opkomst van het internet. De dunbevolkte Esten moesten bovendien met weinig mensen veel voorzieningen opbouwen, en maken dus veel gebruik van computers. Het hele onderwijssysteem werd daarom van de grond af digitaal opgebouwd.

Dus leren de jonge Esten al vroeg programmeren (ProgeTiiger), maken ze veel gebruik van educatieve games, 3D printers, robots en een landelijk onderwijsmanagement systeem. E-kool wordt door negentig procent van de Estse scholen gebruikt voor roosters, lesvoorbereiding, cijfers, absentie en schoolnieuws.

Tips van de Esten voor ICT in het onderwijs:

  • Ontwerp een gedecentraliseerd systeem zodat alle onderdelen kunnen worden verbonden en er nieuwe onderdelen kunnen worden toegevoegd, onafhankelijk van het gebruikte platform

  • Dwing niet iedereen gebruik te maken van één gecentraliseerd systeem, dat mogelijk niet aan individuele behoeften voldoet, en kan worden gezien als een nadeel in plaats van een voordeel

  • Wees een slimme inkoper, door de meest toepasselijke systemen op de markt te kopen

  • Verspil geen miljoenen aan grote, trage ontwikkelingsprojecten die resulteren in inflexibele systemen

  • Vind in plaats daarvan systemen die al werken en snel geïmplementeerd kunnen worden

Wilt u van gedachten wisselen over hoe ICT-inzet de scores van uw onderwijsinstellingen kan verhogen? Plan dan een vrijblijvend gesprek in met één van onze adviseurs.