Heeft u na alle drukte van de eindexamens het gevoel dat dit slimmer kan? Dat dachten Chinese docenten en ingenieurs ook. Daar hebben robots vorige week een deel van het mondeling eindexamen Engels afgenomen. Een belangrijke verantwoordelijkheid voor een relatief nieuwe technologie, aangezien het examen bepaalt naar welke universiteiten Chinese scholieren mogen gaan.

Critici vragen zich af of het ethisch verantwoord is een computer te laten oordelen over de toekomst van scholieren. Daarnaast beperkt een robot zich doorgaans tot een beoordeling als goed of fout. Dit kan bij leerlingen faalangst veroorzaken.

Daar tegenover staat de mogelijke meerwaarde van robots in de klas. Hoewel deze tot dusver nog niet wetenschappelijk is aangetoond, waarschuwt innovatie-expert Wietse van Bruggen van Kennisnet. Een robot zou kunnen helpen bij het leren van specifieke taken zoals het oefenen van sommen of woordjes.

In China vormt de robot een oplossing voor het tekort aan Engels sprekende docenten. Daarnaast ligt de werkdruk er voor leraren hoog, met klassen van zo’n vijftig leerlingen. Het gebruikte spraakherkenningsprogramma herkent bovendien niet alleen plagiaat maar ook humor en ironie. Een bijkomend voordeel is dat een robot bij het nakijken niet wordt beïnvloed door emoties of vermoeidheid. In dat opzicht zou een robot juist eerlijker kunnen nakijken dan een docent.

Van Bruggen adviseert om robots in de klas vooralsnog doelgericht in te zetten voor afgebakende projecten. Denk hierbij ook na over randvoorwaarden zoals een goede netwerkverbinding. Van Bruggen: “Tenslotte is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is.”

Bij een goede infrastructuur hoort natuurlijk ook voldoende oplaadmogelijkheid voor devices. De verplaatsbare laptopzuil is speciaal hiervoor ontworpen . Wilt u weten hoe u de infrastructuur van uw ict project op orde brengt? Neem contact op met de adviseurs van Edupower voor een afspraak op locatie