De aluminium Arquatus I opvoerzuil is het bewijs dat iets wat mooi is om naar te kijken tegelijkertijd uitermate functioneel kan zijn. 

Door het gebruik van hout in de strak vormgegeven vloerplaat en als topdeksel voelt deze opvoerzuil zich heel erg thuis in statige kantoorpanden. Vanzelfsprekend heeft de verhoogde aandacht voor de vormgeving geen afbreuk aan de functionaliteit gedaan.